Østbanens stationer/holdesteder

 

Østbanen har 14 stationer/holdesteder, men har haft hele 22. Her tæller jeg ikke Køge Station med, da det jo er DSBs.

Navne i kursiv betyder at holdestedet er nedlagt.

Køge

Egøje

Vallø

Grubberholm

Himlingøje

Hårlev

Lille Linde

Ammerup

Store Linde

Varpelev

Karise

Klippinge

Ganneskov

Råby

Tokkerup

Bjælkerup

Fakse A

Store Heddinge

Faxe Syd (tidligere Stubberup/Fakse B)

Storemark

Faxe By (busstation)

Lille Heddinge

Faxe Ladeplads

Rødvig